ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                 

Η "Energy Under Control" είναι Τεχνική και Εμπορική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται από το 2001 στην Εμπορία & Εγκατάσταση:

  • Συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού
  • Φυσικού Αερίου
  • Αντλιών Θερμότητας 
  • Ηλιακών Συστημάτων
  • Ηλιοθερμίας με ή χωρίς, συνδυασμό άλλων πηγών ενέργειας
  • Συστημάτων για τη μείωση της κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) σε αυτόνομες ή κεντρικές θερμάνσεις
  • Συστημάτων για τη διαχείριση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τον ήλιο ή άλλες πηγές ενέργειας
  • Φωτοβολταϊκών συστημάτων

 

Οι έμπειροι μηχανολόγοι της εταιρείας μας είναι στη διάθεση όλων, προκειμένου με υπευθυνότητα   να προτείνουν “Λύσεις Προσαρμοσμένες στις Δικές σας Ανάγκες”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ, ΑΕΡΙΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΙΑΚΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ