Προιοντα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Τι είναι τα Ηλιακά Συστήματα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας;

Είναι Ηλιακά Συστήματα στα οποία οι συλλέκτες βρίσκονται στην ταράτσα και το δοχείο - boiler βρίσκεται στο λεβητοστάσιο. Με αυτή τη διάταξη μειώνονται κατά πολύ οι θερμικές απώλειες καθώς το δοχείο δεν βρίσκεται εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Η βεβιασμένη κίνηση του νερού των συλλεκτών προς το δοχείο γίνεται με έναν κυκλοφορητή. Στα πιο σύγχρονα συστήματα τοποθετείται ένα Solar kit, το οποίο εκτός του κυκλοφορητή, περιέχει και άλλα εξαρτήματα για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. Το νερό από τους συλλέκτες θερμαίνει το νερό χρήσης στο δοχείο μέσω εναλλάκτη (χωρίς να έρχεται σε επαφή με αυτό). Η τοποθέτηση αυτών των συστημάτων γίνεται κυρίως σε μονοκατοικίες ή μεγάλα κτήρια όπως ξενοδοχειακές μονάδες.

Η θέρμανση του νερού χρήσης μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες πηγές ενέργειας, όπως ένας λέβητας (πετρελαίου ή φυσικού αερίου), μια επίτοιχη μονάδα φυσικού αερίου, μια ηλεκτρική αντίσταση ή μια αντλία θερμότητας. Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται μέσω ενός διαφορικού θερμοστάτη ηλιακών, ο οποίος μετράει τις θερμοκρασίες των συλλεκτών και του δοχείου και επιλέγει από ποια πηγή θα ζεστάνει το νερό χρήσης.

Συνδυάζοντας μια ή περισσότερες από τις παραπάνω πηγές ενέργειας, μπορείτε να εξασφαλίσετε ζεστό νερό εκμεταλλευόμενοι σε μέγιστο βαθμό τη δωρεάν ενέργεια από τον Ήλιο.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ, ΗΛΙΑΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ., ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΖΕΣΤΟΥ, ΝΕΡΟΥ, ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ, ΗΛΙΟ, ΖΕΣΤΟ, ΝΕΡΟ