Ελεγκτές, Βάνες, Κινητήρες συστημάτων ψύξης/θέρμανσης & ΖΝΧ