Υδραυλικά kit, Ελεγκτές & Παρελκόμενα ηλιακών συστημάτων